Fisk og sjømat

Vil du lære mer om økologisk og miljøsertifisert fisk og sjømat? Vil du treffe andre som jobbe for et miljøvennlig havbruk?

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser en kongekrabbe, kilde WWF sin sjømatguide

Per januar 2012 har 7 bedrifter Debiogodkjenning for produksjon/salg av økologisk fisk/sjømat, og flere selskap har Debio-godkjenning for produksjon av sildemel/fiskemel/laksefôr. For miljøsertifisert fisk er det i alt 24 godkjente bedrifter/fiskefartøy.


Faggruppa har fungerer som et nettverk koordinert av Kurt Atle Hansen. Aktiviteter i gruppa har vært å delta i dialog og gi innspill i flere sammenhenger, og deltakelse på noen faglige arrangement. Dette har delvis skjedd i kombinasjon med andre oppdrag. Status for økologisk fisk og sjømat er undersøkt i butikker. Det er brukt tid på å være oppdatert på økologisk fisk og sjømat i Norge og internasjonalt, inkludert norsk produksjon av økologisk fiskefôr. Hansen har deltatt på forskerseminar med Sintef, Nofima og lokale fiskere om erfaringer med kystlinedrift og forskningsbehov for økologiske fangstmetoder, og representert Oikos i Norsk Standard ISO komité K278 fiskeri og havbruk.


Det planlegges en konferanse i april 2012 om miljøsertifisert fiskeri og hvordan dette kan styrke kystsamfunn, i samarbeid med Norges fiskarlag, Norges kystfiskarlag og Flakstad kommune.

 

Vil du vite mer om faggruppa og arbeidet med økologisk og miljøsertifisert fisk og sjømat? Ta kontakt med:


Kurt Atle Hansen, leder
Epost: kurtatle@online.no
Tel. 909 44 275

 

Annonsører

Samarbeidspartnere