Solør Økologiske Landbrukslag

Holder du til i Solør-området og har lyst til å møte andre som engasjerer seg for økologisk landbruk?

Solør økologiske landbrukslag (SØLL) er et lokallag for Solør, kommunene Våler, Åsnes og Grue. For tida er vi også lokallag for Glåmdalsområdet.

Vi har hatt møter/arrangementer som er mest interessante for produsenter, og andre som er vel så interessante for forbrukere. Forhåpentligvis vil de fleste uansett ståsted synes at både den ene og den andre aktiviteten kan være viktig å få gjennomført.

Idéer fra medlemmer er alltid velkomne, og så får vi se hva vi har mulighet til å gjennomføre. Alle medlemmer er selvfølgelig også alltid velkomne til å melde seg til tjeneste for å påta seg oppgaver, små, store, kortvarige, langvarige, enkle eller mer omfattende.

Velkommen som medlem i Oikos!

Bruk gjerne innmeldingsskjemaet på Oikos’ nettsider.

Kontaktperson i SØLL: Else Valseth (leder), Bureiservegen 57, 2435 Braskereidfoss

Mobil: 900 14 935
Epost: elvamit@mittun.net


Oppdatert: 3. juni 2016
Foto Statens landbruksforvaltning

Annonsører

Samarbeidspartnere