Oikos Rogaland

Bur du i Rogaland og har lyst å treffe andre som er brennande opptekne av matglede og landbruk? Då er Oikos Rogaland for deg!

Oikos Rogaland er eit aktivt fylkeslag som samlast jamnleg og planlegg ulike arrangement og "happenings" for å skape blest om økologisk mat og landbruk. Vi innbyr til uformelle «ø-kveldar», både på Nord-Jæren og i Haugesunds-området, der forbrukarar og øko-produsentar kan møtest og bli kjende. Saman med Fylkesmannen og Norsk Landbruksrådgjeving held vi eit fagseminar kvart år. Vi deltek på marknader, «open øko-gard» og anna så langt vi har høve. Et av årets høydepunkt i 2015 er Økouka i Stavanger.

Her finn du laget si årsberetning for 2014 og handlingsplanen for 2015, samt referat frå årsmøtet i februar 2014.

Vil du vite meir om kva som skjer i Oikos Rogaland og i øko-miljøet i regionen? Sjekk ut denne brosjyren, denne Facebooksida og/eller ta kontakt.

Bjarne Kvist Hansen, leiar

Tlf: 97 00 37 49

E-post: bk-hans@online.no

Annonsører

Samarbeidspartnere