Oikos Sør-Trøndelag

Holder du til i Sør-Trøndelag og interesserer deg for økologisk mat og landbruk? Vil du treffe andre som har samme interesse?

Oikos Sør-Trøndelag består av en gjeng engasjerte mennesker som treffes jevnlig for diskusjon om ulike tema og for planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangement. Laget har vært aktiv i å opprette andelslandbruk i fylket og i år står blant annet Trøndersk matfestival, Åpen økologisk gård og Økouka på agendaen til laget.

Sjekk ut årsplanen og ta gjerne kontakt om du har lyst til å bli med å påvirke økosatsingen i Sør-Trøndelag!

ÅRSPLAN 2016

1. Vi har som ambisjon å holde oss orientert om utviklinga i samfunnet og spesielt landbruk, slik at vi kan komme med:

a) Begrunna innspill til Oikos sentralt i viktige saker i tida og i noe grad også komme med nye saker.

b) Følge med i regionale og lokale medier, slik at vi kan være med i debatten og bidra med innspill omkring økologisk landbruk og samfunnsutvikling herunder også jordvernsaker.

c) Prøve å delta på viktige møter regionalt og på landsplan der vi kan være med å lære og å påvirke.

d) Søke aktivt for å bli representert i Foregangsfylket-prosjektet og andre aktuelle fora / høringsprosesser.

2. Være med å arrangere, Økouka 2016 og Trøndersk Matfestival 2015.

3. Medlemsverving. Vi ønsker å gjøre en innsats også i 2016 for å være med på den nasjonale dugnaden i Oikos som under Matfestivalen og ØKOUKA og der vi er med å arrangere ellers.

5. Søke samarbeid med Landbruksrådgivinga, Skjetlein VGS og Øya videregående skoler.

6. Stimulere økobøndene til fortsatt drift og få nye bønder til å legge om. Støtta opp Oikos nye prosjekt retta mot produsenter med en avlegger her i regionen i forhold til koordinering av markedsinnsats og merkevarebygging.

7. Stimulere til produksjon og omsetning av økovarer gjennom å støtte alternative kanaler som andelslandbruk, parsellhager, abonnementsordning, Trondheim kooperativ eller storhusholdning. Arrangere kurs i urban dyrking o.l.

8. Søke å danne ei eller flere arbeidsgrupper av medlemmer som ønsker å gjøre en jobb innen de arbeidsoppgaver som laget har i årsplanen som Økouka og matfestivalen. Arbeidsgruppene skal supplere styret i gjennomføring av disse oppgavene. Medlemmer i Fosen utfordres til å danne arbeidsgruppe Fosen.

Her kan du lese hva laget gjennomførte i 2015.


Vil du vite mer? Kanskje bli med? Ta kontakt med:

Arve Lian, leder

Adr: Overlege Bratts vei 28, 7026 Trondheim.

Tel: 909 15 345

Epost: arve.lian@stfk.no

Annonsører

Samarbeidspartnere