Hopp til innhold

Økodemo i butikk

Gjennom Økodemo i butikk gir vi en rekke økologiske produsenter bistand med å presentere sine produkter direkte overfor forbrukeren. 

Hensikten med demonstrasjonene er å skape blest om økologisk mat generelt og utvalgte produkter spesielt ved å servere smaksprøver. På denne måten søker man å øke kjennskapen til og interessen for økologisk mat, og dermed øke salget. De første demoene i butikk i regi av Oikos startet allerede høsten 2001, siden 2003 har økodemo vært et årlig prosjekt i Oikos. Grunnideen er enkel: En person som kan mye om økologisk mat og landbruk, som er kurset for å ha demonstrasjoner i butikk, viser fram utvalgte økologiske produkter, deler ut smaksprøver og snakker med kundene. Flere av våre demopersoner driver, eller har drevet, med økologiske landbruk selv. Ved disse deomene i butikk får  kundene derved en unik sjanse til å møte førstehåndskjennskap til økologisk matproduksjon. 

Historikk og utvikling

Prosjektet, som startet under navnet "Økobonde-i-butikk", var fra 2003 et tilbud til butikker som ønsket å profilere sine økologiske varer.  Det ble arrangert fra 150 til 250 demoer i året. Ofte ble demoene holdt i forbindelse med kampanjeuker i butikk. I forbindelse med opprettelsen av ulike helkjedeavtaler ble "Økobonde-i-butikk" med i et samarbeidsprosjekt med Coop og deres største leverandører av økologiske varer.

 

Prosjektet ga Coop Mega-butikker hjelp til å bygge markedet for økologiske produkter gjennom å utvikle og tilby profileringsmateriell, støtte kampanjer, gjennomføre demonstrasjoner av produkter, merke opp økovarer i butikk og tilby opplæring til butikkansatte.

 

Navnet på dette fellesprosjektet, "80i08", spilte på den svært ambisiøse målsettingen om å øke omsetningen av økologiske ferskvarer (meieri, frukt og grønt, brød, egg og kjøtt) i Coop Mega fra ca 24 millioner kroner i 2005 til 80 millioner i 2008. Målsettingen ble ikke nådd, men økningen var allikevel påfallende fra 24 til 41, for så å ende på drøye 63 millioner kroner.  Totalt ble det gjennomført 1 800 demoer i løpet av tre-årsperioden fellesprosjektet pågikk.

 

Etter 2008 har Oikos fortsatt prosjektet under navnet "Økodemo i butikk" i samarbeid med dagligvarekjeder, leverandører og produsenter av økologisk mat.

 

I 2013 og 2014 samarbeidet Oikos med flere av landets største og dyktigste økoprodusenter, med et særskilt fokus på økologisk kjøtt og etterhvert meieriprodukter og korn. Dette arbeidet fortsetter i 2016. Vi ønsker samtidig å vise frem et bredt spekter av økologiske produktgrupper, og er stadig på jakt etter nye samarbeidspartnere.

Prosjektet har hele veien fått støtte fra Landbruksdirektoratet.


Spørsmål om økodemo i butikk?

Kontakt prosjektleder Cathrine Andersen:
cathrine@oikos.no eller på telefon 24 12 41 04 eller 905 51 295

Tilbake til toppen